Womanhood (Dutch)

In this Dutch Podcast Natanja and Claudin’s conversation focuses on how women should build each other up instead of tearing each other down.

In deze Nederlandse podcast gaat het gesprek van Natanja en Claudin over hoe vrouwen elkaar moeten opbouwen in plaats van afbreken
17 views0 comments